LẬP TRÌNH VIÊN GOLANG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Phụ trách xây dựng kiến ​​trúc, triển khai và duy trì các tính năng phụ trợ cốt lõi của các dịch vụ vi mô.
 • Kết hợp với người sáng lập / chủ sở hữu sản phẩm và quản lý dự án.
 • Đóng góp ý tưởng và giữ vai trò thiết yếu trong sự phát triển của công ty.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ Golang
 • Có kiến ​​thức cơ bản về API, Web, Micro-service.
 • Kiến thức cơ bản về Nodejs.
 • Git.
 • Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (Mongo, SQL, …).
 • Điểm cộng: Docker, k8s.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Lương thỏa thuận phù hợp năng lực.
 • Cung cấp đào tạo để giúp bạn bắt kịp với đội ngũ hiện tại.
 • Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.
 • Thưởng lương tháng 13.
 • Teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

Ứng tuyển công việc