Nhanh chóng.
Tiện lợi.

Giờ đây, việc sử dụng các dịch vụ của bTaskee trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi bạn có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ hoặc tài khoản bPay.
bpay-banner-nhanh-chong-tien-loi-ver3

Nhanh chóng.
Tiện lợi.

Giờ đây, việc sử dụng các dịch vụ của bTaskee trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi bạn có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ hoặc tài khoản bPay.

Tính năng bPay

bpay-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-ver3

Thanh toán không dùng tiền mặt

Với tài khoản bPay, bạn có thể dễ dàng thanh toán cho các dịch vụ của bTaskee mà không cần phải dùng tiền mặt. Tài khoản bPay có thể được nạp thêm thông qua thẻ Visa, Master hoặc các thẻ ATM của các ngân hàng có tính năng thanh toán bằng Internet Banking và Momo.

bpay-lien-ket-credit-debit-quoc-te-ver3

Liên kết thẻ Credit/Debit quốc tế

Bạn có thể sử dụng các loại thẻ tín dụng Visa, Master (bao gồm Credit và Debit) để thanh toán các dịch vụ của bTaskee. Phí tích hợp thẻ là 2.000VND và chỉ cần nhập thông tin thẻ của mình một lần duy nhất trong lần sử dụng đầu tiên.

phuong-thuc-nap-tien-vao-bpay-ver3

Phương thức nạp tiền vào bPay

Phương thức thanh toán

phuong-thuc-thanh-toan-bang-bpay-ver3

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services