bPay
Nhanh chóng - Tiện lợi

Giờ đây, việc sử dụng các dịch vụ của bTaskee trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi bạn có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ hoặc tài khoản bPay.

thanh toán qua bPay

Lưu ý: Tài khoản trả trước bPay chỉ được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên ứng dụng bTaskee. Bạn không thể rút ra hoặc thực hiện chuyển số dư sang tài khoản bPay khác.

Tính năng bPay

thanh toán không cần tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt

Với tài khoản bPay, bạn có thể dễ dàng thanh toán cho các dịch vụ của bTaskee mà không cần phải dùng tiền mặt. Tài khoản bPay có thể được nạp thêm thông qua thẻ Visa, Master hoặc các thẻ ATM của các ngân hàng có tính năng thanh toán bằng Internet Banking và Momo

liên kết thẻ ngân hàng

Liên kết thẻ Credit/Debit quốc tế

Bạn có thể sử dụng các loại thẻ tín dụng Visa, Master (bao gồm Credit và Debit) để thanh toán các dịch vụ của bTaskee. Phí tích hợp thẻ là 5.000VND và chỉ cần nhập thông tin thẻ của mình một lần duy nhất trong lần sử dụng đầu tiên.

Phương thức thanh toán

thanh toán bpay

Thanh toán bằng bPay

Xem hướng dẫn

thanh toán bằng tiền mặt

Thanh toán bằng tiền mặt

thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Xem hướng dẫn

Thanh toán bPay bằng Momo

Thanh toán bằng Momo

Phương thức nạp tiền vào bPay

thanh toán qua internet banking

ATM và Internet Banking

Xem hướng dẫn

Thanh toán bPay bằng Momo

Nạp tiền qua Momo

thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Nạp tiền qua Visa/Master

Xem hướng dẫn