Ngày hội Khởi nghiệp – Startup Day 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
starup-day-2017-5
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Ngày hội Khởi nghiệp – Startup Day 2017 là sự kiện thường niên chuyên sâu dành cho cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước, được đồng tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp và Hội doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) dưới sự quan tâm sâu sát của Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM.

starup-day-2017-1
Đội ngũ bTaskee mang đến Startup Day 2017
starup-day-2017-2
Gian hàng của bTaskee tại Startup Day 2017

starup-day-2017-3

starup day 2017 4
Các thành viên của bTaskee giới thiệu về cách thức sử dụng cũng như tiện ích của ứng dụng giúp việc nhà theo giờ bTaskee

bTaskee tham gia sự kiện lần này cùng với hơn 120 mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trên cả nước (do BSSC đánh giá, lựa chọn) cùng một số mô hình khởi nghiệp quốc tế. Sau hơn 1 năm ra mắt và phát triển sản phẩm, bTaskee xem đây là cơ hội tốt để xem phản ứng của người dùng sau quá trình cải tiến và hoàn thiện ứng dụng.

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services