bTaskee ra mắt chương trình “bRewards: “Tích điểm đổi quà”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
brewards-btaskee
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Từ ngày 01/07/2019, bTaskee chính thức triển khai chương trình “bRewards: Tích điểm đổi quà” trên ứng dụng của bTaskee. 

bRewards là gì?

bRewards là chương trình tích điểm thưởng dành cho khách hàng sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng bTaskee. Số điểm tích lũy được có thể dùng để quy đổi thành các chương trình ưu đãi từ bTaskee hoặc từ các đối tác khác.

Thông tin chi tiết

Mỗi 10.000 VNĐ tương đương với 1 điểm thưởng.

Chương trình bRewards được áp dụng cho tất cả các dịch vụ của bTaskee. Mức tích lũy điểm khi sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng bTaskee đều như nhau.

Ưu đãi hấp dẫn

 • Với những hạng mức khác nhau, Khách hàng có thể đổi những ưu đãi khác nhau ngay tại mục “Danh sách ưu đãi”.
 • bTaskee liên tục cập nhật những ưu đãi hấp dẫn của bTaskee và các đối tác
brewards-san-sang-don-uu-dai
Sẵn sàng đón ưu đãi cùng bTaskee với chương trình “bRewards: “Tích điểm đổi quà”

Điểm tích lũy và Điểm đổi quà là gì?

 • Điểm tích lũy: là điểm được quy đổi theo tổng số tiền khách hàng sử dụng trong suốt giai đoạn đó (nhân hệ số nếu có), được dùng để phân hạng cho kỳ tiếp theo.
 • Điểm đổi quà: là điểm có thể sử dụng để đổi các ưu đãi. Số điểm tích được trong kỳ này chỉ có thể sử dụng được đến ngày cuối cùng của kỳ sau.

bRewards có 04 hạng mức:

 • Hạng Thành viên: > 0  
 • Hạng Bạc: > 200
 • Hạng Vàng: > 600
 • Hạng Bạch Kim: > 3000

Hệ số tích điểm:

 • Hạng thành viên: 1 điểm
 • Hạng Bạc: 1 điểm
 • Hạng Vàng: 1,2 điểm
 • Hạng Bạch Kim: 1,4 điểm

Chi tiết phân hạng

 • Số điểm tích lũy được của kỳ trước sẽ được tính và phân hạng ở kỳ tiếp theo.
 • Điểm tích lũy trên mỗi đơn hàng sẽ phụ thuộc vào hạng mức hiện tại của khách hàng.    
 • Khi khách hàng sử dụng điểm để đổi quà sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ tích lũy hạng mức.
 • Số điểm đổi quà có giá trị sử dụng đến ngày cuối cùng của kỳ sau. Số điểm không sử dụng sẽ hết hạn và trả về 0.

Ví dụ:

Tổng chi tiêu của Khách hàng Trương Hoàng Anh ở kỳ hạn này là 8.000.000 VNĐ, tương đương với 800 điểm tích lũy.

Như vậy, khách hàng Trương Hoàng Anh mở khóa hạng “Vàng”. Tương ứng với hạng mức “Vàng”, Khách hàng sẽ được hưởng hệ số tích điểm là 1,2.

Sau khi mở khóa hạng “Vàng”, điểm đổi quà sẽ được tính như sau:

Số điểm đổi quà  =  Số điểm tích lũy  x  Hệ số tích điểm  =  800  x   1,2  =  960 bPoint

Lưu ý: 

Tùy thuộc vào hạng mức của mình, Khách hàng sẽ mở được những ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho hạng mức tương ứng đó. Khách hàng có thể xem được thông tin ưu đãi này trên ứng dụng bTaskee. Hãy tích thật nhiều điểm để có những ưu đãi hấp dẫn nhất!

Để đổi điểm thành các ưu đãi bRewards, có 3 bước sau:

Bước 1: Vào mục “Tài khoản”, chọn “Ưu đãi”

Bước 2: Tiếp tục chọn “Danh sách ưu đãi”

Bước 3: Tại đây, khách hàng có thể chọn bất kỳ ưu đãi nào của bTaskee đang triển khai. Sau đó, chọn “Đổi quà”.

Xem điểm và đặc quyền của các hạng mức có 2 bước:

Bước 1: Vào mục “Tài khoản”, khách hàng click vào phần “tích bPoint đổi quà” (bên dưới tên tài khoản). 

Bước 2: Khách hàng có thể xem được “số điểm tích được”“tiến độ hạng mức kỳ sau”.

Lưu ý: 

Khách hàng có thể tham khảo chi tiết những đặc quyền tương ứng với các hạng mức Thành viên, Bạc, Vàng và Bạch Kim phía dưới của trang “Thông tin thành viên”.

 

Để được giải đáp những thông tin về chương trình “bRewards: Tích điểm đổi quà” của bTaskee,

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900636736 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services