CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH JAVA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia vào các quá trình phân tích thiết kế code, unit test và review source code
 • Cải thiện performance, turning logic, cài đặt các nghiệp vụ mới
 • Cải thiện và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở hạ tầng và cơ sở dữ liệu
 • Viết test cho code hiện có và đã tạo để đảm bảo tính tương thích và ổn định.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Có từ 3 năm kinh nghiệm lập trình bằng ngôn ngữ Java, sử dụng framework Sping Boot, Java core , JPA
 • Có kinh nghiệm sử dụng một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQL Server, Mongo DB, Cassandra,Oracle….
 • Có kinh nghiệm với Restful API, tích hợp API trong hệ thống microservice
 • CI, pair programming, Agile, Jenkin, Git, Spring boot, ETL.
 • Có kinh nghiệm thiết lập và cấu hình Redhat, Centos

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Lương thỏa thuận phù hợp năng lực.
 • Cung cấp đào tạo để giúp bạn bắt kịp với đội ngũ hiện tại.
 • Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.
 • Thưởng lương tháng 13.
 • Teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

Ứng tuyển công việc

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services