CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH FRONT-END

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, bao gồm cách tiếp cận kỹ thuật tổng thể (giải pháp ngăn xếp, kiến trúc, tích hợp, v.v.) và các giải pháp chi tiết khác.
 • Tạo tài liệu kỹ thuật, sách trắng, thuyết trình; góp phần hoàn thiện các quy trình nội bộ.
 • Phát triển giao diện, chuyển đổi đầu ra thiết kế sang giao diện người dùng ứng dụng với bố cục linh hoạt trên các trình duyệt, thiết bị.
 • Tối ưu hóa các ứng dụng để đạt mục tiêu tốc độ và khả năng mở rộng tối đa.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Có kiến thức vững chắc về phát triển phần mềm và ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phát triển giao diện người dùng
 • Có chuyên môn trong việc phát triển và thử nghiệm trên nhiều trình duyệt, nền tảng, triển khai DOM, v.v.
 • Kinh nghiệm với XML: XSLT, DTD hoặc mô hình lược đồ, phân tích cú pháp DOM / XPath / SAX
 • Có kinh nghiệm với hệ thống quản lý nội dung (CMS) và hệ thống kiểm soát phiên bản
 • Thành thạo web markup bao gồm JavaScript, HTML, CSS
 • Kinh nghiệm tạo và làm việc với REST APIs
 • Có kinh nghiệm với kiểm thử đơn vị & kiểm thử giao diện người dùng

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Lương thỏa thuận phù hợp năng lực.
 • Cung cấp đào tạo để giúp bạn bắt kịp với đội ngũ hiện tại.
 • Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.
 • Thưởng lương tháng 13.
 • Teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

Ứng tuyển công việc

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services