Đặt bTaskee, Nhận Combo Ưu Đãi bTaskee x Be Lên Đến 170K

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
dat btaskee nhan combo uu dai
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Thời gian còn lại:

Combo Ưu Đãi

Mừng ngày chung đôi, bTaskee x Be dành tặng riêng bạn các combo ưu đãi độc quyền vô cùng hấp dẫn khi hoàn thành các công việc trong thời gian từ ngày 14/02 đến 28/02/2023.

Mời bạn bè đăng ký tài khoản bTaskee thành công

 • Ưu đãi 30K tất cả dịch vụ của bTaskee.
 • Ưu đãi 50% tối đa 75K beBike dành cho khách hàng mới.
 • Ưu đãi 20% tối đa 30K beDelivery/2h (tối đa 2 chuyến).

Hoàn thành công việc vệ sinh Sofa – Rèm – Đệm – Thảm

 • Ưu đãi 30K tất cả dịch vụ của bTaskee.
 • Ưu đãi 50% tối đa 75K beBike dành cho khách hàng mới.
 • Ưu đãi 20% tối đa 30K beFood (tối đa 2 đơn).

Hoàn thành công việc vệ sinh Vệ sinh máy lạnh

 • Ưu đãi 30K tất cả dịch vụ của bTaskee.
 • Ưu đãi 50% tối đa 75K beBike dành cho khách hàng mới.
 • Ưu đãi 20% tối đa 30K beFood (tối đa 2 đơn).

Hoàn thành công việc Nấu ăn gia đình

 • Ưu đãi 30K tất cả dịch vụ của bTaskee.
 • Ưu đãi 50% tối đa 75K beBike dành cho khách hàng mới.
 • Ưu đãi 20% tối đa 30K beDelivery/2H (tối đa 2 chuyến).

Hoàn thành công việc vào Chủ Nhật (ngày 19.02 hoặc 26.02)

 • Ưu đãi 50K dịch vụ Vệ sinh máy lạnh.
 • Ưu đãi 20% tối đa 30K beFood (tối đa 2 đơn).
 • Ưu đãi 20% tối đa 30K beDelivery/2H (tối đa 2 chuyến).

Hoàn thành 5 công việc bất kỳ

 • Ưu đãi 50K tất cả dịch vụ của bTaskee.
 • Ưu đãi 20% tối đa 30K beFood (tối đa 2 đơn).
 • Ưu đãi 20% tối đa 30K beDelivery/2H (tối đa 2 chuyến).

Điều khoản áp dụng

 • Chương trình có thời hạn từ ngày 14/02 – 28/02/2023.
 • Thời hạn sử dụng mã ưu đãi đến hết ngày 10/03/2023.
 • Không giới hạn số lượt giới thiệu.
 • Thời gian gửi mã ưu đãi đến khách hàng có thể chậm hơn so với thời điểm hoàn thành công việc.
 • Các ưu đãi trên đều được áp dụng cho tất cả khách hàng, trừ các ưu đãi của beBike.

Số lượng ưu đãi có hạn, nhanh tay tham gia đặt lịch để mừng ngày chung đôi của bTaskee và be bạn nhé!

Bài viết mới nhất

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services