THỰC TẬP TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ phỏng vấn tìm kiếm các công tác viên có kỹ năng giúp việc nhà.
 • Hỗ trợ quản lý chất lượng công việc của cộng tác viên.
 • Các công việc khác phục vụ công tác tuyển dụng.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Có tiếp xúc, tìm hiểu về công nghệ, ngành liên quan đến dịch vụ của bTaskee.
 • Có Laptop riêng.
 • Có khả năng giao tiếp tốt là một lợi thế.
 • Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (được off 2 buổi/tuần)

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Có cơ hội học hỏi và trau dồi những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực tuyển dụng/đào tạo.
 • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ, cởi mở.
 • Trợ cấp cơm trưa và xăng xe.
 • Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Ứng tuyển công việc

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services