CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH REACT JS

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng các công cụ, tiện ích trên nền tảng Reactjs
 • Phát triển giao diện người dung, phần mềm nền tảng web
 • Tham gia vào phân tích & thiết kế tính năng cho phần mềm
 • Tham gia thiết kế ứng dụng, phân tích requirements, thiết kế hệ thống

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Kinh nghiệm từ 3 năm về React JS
 • Có kiến thức SVN, Git
 • Thành thạo và sử dụng nguyên tắc SOLID
 • Có kinh nghiệm lập trình với Web Pack, Babel, Flux | Redux, ES5/ES6
 • Nắm được cơ bản và các nguyên tắc phát triển ứng dụng: Coding Conversions, Unit test…
 • Nắm vững kiến thức căn bản và nâng cao về ReactJS, OOP, RESTful API, design pattern

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Lương thỏa thuận phù hợp năng lực.
 • Cung cấp đào tạo để giúp bạn bắt kịp với đội ngũ hiện tại.
 • Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.
 • Thưởng lương tháng 13.
 • Teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

Ứng tuyển công việc

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services