ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ QUY ĐỊNH HỢP TÁC

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này để thuận tiện hợp tác cùng bTaskee

QUAN HỆ HỢP TÁC

BÊN A: CÔNG TY TNHH BTASKEE

Bên A là đơn vị sở hữu hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình theo giờ (gọi tắt là “hệ thống ứng dụng bTaskee”) bao gồm những dịch vụ giúp việc nhà…dành cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ, cũng như các đối tác có nhu cầu cung cấp dịch vụ phù hợp trên hệ thống ứng dụng bTaskee.

BÊN B: CỘNG TÁC VIÊN

Bên B là cá nhân có khả năng cung cấp dịch vụ phù hợp trong hệ thống ứng dụng bTaskee và có mong muốn hợp tác với Bên A để cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong hệ thống ứng dụng bTaskee.

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

1.1. Ứng dụng cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình theo giờ (gọi tắt là “ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ”) bao gồm những dịch vụ giúp việc nhà theo giờ…trong mỗi thời điểm ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ sẽ cung cấp thêm hoặc cho ngừng dịch vụ để phù hợp với nhu cầu của thị trường.

1.2. Hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình theo giờ (gọi tắt là “hệ thống ứng dụng bTaskee”) bao gồm nhưng không giới hạn các ứng dụng được sử dụng cho từng đối tượng, cụ thể là Bên B được sử dụng ứng dụng bTaskee partner để tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân.

1.3. Khách hàng là đối tượng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc gia đình theo giờ được cung cấp trên ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ. Khách hàng đặt dịch vụ trên ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ và hệ thống sẽ tự động tìm kiếm bên cung cấp phù hợp với tiêu chí của Khách hàng, đồng thời theo quy định của ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ đặt ra.

1.4. Giao dịch nghĩa là Khách hàng tạo đơn yêu cầu dịch vụ trên Ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ và Bên B tiếp nhận và thực hiện cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng. Kể từ thời điểm Bên B tiếp nhận đơn yêu cầu dịch vụ của Khách hàng, Khách hàng sẽ thấy Bên B đã nhận đơn yêu cầu trên Ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ và Bên B đồng ý nhận đơn yêu cầu trên Ứng dụng bTaskee partner, hai kết quả cùng được ghi nhận trên hệ thống ứng dụng bTaskee thì kết quả này được gọi là giao dịch.

1.5. Thỏa thuận là Thỏa thuận hợp tác này và các Phụ lục đính kèm, tài liệu được đề cập trong nội dung Thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu được cập nhật tại mọi thời điểm trên ứng dụng bTaskee partner kể từ thời điểm Bên B hoàn thành đăng ký tài khoản trên Ứng dụng bTaskee partner.

1.6. Thông tin mật bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các thông tin, tài liệu các Bên cung cấp cho nhau để thực hiện nội dung hợp tác này và/hoặc tất cả các thông tin liên quan đến dịch vụ cung cấp tới khách hàng để thực hiện nội dung hợp tác theo quy định của Thỏa thuận này. Thông tin mật sẽ không bao gồm các thông tin hoặc tài liệu: (i) là thông tin phổ biến rộng rãi trong công chúng; (ii) được phát triển một cách độc lập bởi Bên tiết lộ thông tin; (iii) Bên tiết lộ tiếp nhận một cách hợp pháp từ bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật đối với thông tin này; hoặc (iv) được tiết lộ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia.

1.7. Phí dịch vụ là khoản tiền mà Khách hàng phải trả khi sử dụng dịch vụ chăm sóc gia đình thông qua Ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ. Phí dịch vụ sẽ được thông báo công khai cho Khách hàng và Bên B thông qua Ứng dụng tương ứng với từng đối tượng cho mỗi giao dịch, được tính dựa trên Biểu phí dịch vụ do Bên A quy định.

1.8. Phí hợp tác là khoản doanh thu mà hai Bên được phân chia theo tỉ lệ thỏa thuận dựa trên Phí dịch vụ của từng giao dịch.

1.9. Tài khoản Bên B được nhắc đến trong Thỏa thuận và hoặc trong các Phụ lục đính kèm, được hiểu là tài khoản được tạo ra do Bên B đăng ký trên Ứng dụng bTaskee partner.

1.10. Tài khoản khuyến mãi Bên B là tài khoản được tạo ta do Bên B hoàn thành đăng ký trên ứng dụng bTaskee partner giống tài khoản Bên B, tuy nhiên tài khoản này dùng để nhận thưởng và/hoặc các chương trình khuyến mãi của Bên A.

1.11. Bất Khả Kháng là tất cả những sự kiện ngoài tầm kiểm soát của các Bên trong Thỏa thuận này, là những sự kiện không thể thấy trước được và không thể khắc phục được, ngăn cản toàn bộ hay một phần việc thực hiện Thỏa thuận của một hoặc các Bên. Những sự kiện đó bao gồm: động đất, núi lửa, bão, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công, bạo loạn, hành động của nhà nước hay sự thay đổi của luật pháp hay việc áp dụng của nó, những sự kiện khác không thể lường trước, ngăn chặn hay kiểm soát được do nguyên nhân khách quan không phụ thuộc tác động của hai Bên.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP TÁC

2.1. Các Bên đồng ý hợp tác để cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình theo giờ cho khách hàng thông qua ứng dụng bTaskee partner thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên A. Phạm vi công việc và trách nhiệm của Các Bên được quy định tại ở các Điều khoản tiếp theo.

2.2. Trong quá trình hợp tác, Bên B xác nhận và đồng ý sẽ thực hiện nghiêm túc bản Thỏa thuận này cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định/chính sách của Bên A được công bố theo từng thời điểm thông qua Ứng dụng bTaskee partner.

ĐIỀU 3: PHÍ HỢP TÁC VÀ QUY ĐỊNH THANH TOÁN

3.1. Phí hợp tác:

Bên B sẽ được nhận Phí hợp tác của mình dựa trên Phí dịch vụ của từng giao dịch theo tỉ lệ phân chia quy định tại Phụ lục 2. Tỉ lệ phân chia doanh thu của hai Bên được công bố trên Ứng dụng bTaskee partner, nếu có sự điều chỉnh sẽ được thông báo trước 07 (bảy) ngày kể từ ngày áp dụng.

3.2. Quy định thanh toán:

Bên B nhận phần phí hợp tác của mình theo quy định thanh toán tại Phụ lục 2 đính kèm.

ĐIỀU 4: THỜI HẠN HỢP TÁC

Thời hạn hợp tác được bắt đầu tính từ thời điểm Bên B đáp ứng đủ các điều kiện sau:

4.1. Các Bên đã đồng ý và ký kết Thỏa thuận.

4.2. Bên B đã kích hoạt thành công tài khoản Tasker trên Ứng dụng bTaskee partner.

4.3. Thời hạn hợp tác được xem là kết thúc khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Thỏa thuận.

ĐIỀU 5: CAM KẾT CỦA BÊN A

5.1. Bên A chịu trách nhiệm quảng bá và vận hành hệ thống ứng dụng bTaskee hoạt động ổn định.

5.2. Bên A có quyền nhận khoản tiền mình được hưởng bằng cách khấu trừ tỷ lệ Phí hợp tác (phân chia doanh thu) của mình trên Phí dịch vụ của từng giao dịch vụ trên hệ thống ứng dụng bTaskee.

5.3. Bên A có quyền sử dụng phần doanh thu của mình để thực hiện các chính sách hỗ trợ, hoạt động khác cho Bên B, đảm bảo các khoản chi phí này không ảnh hưởng đến phần doanh thu của Bên B.

5.4. Bên A không có trách nhiệm hay bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc sai sót của Bên B trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng. Tại mọi thời điểm, Bên B không phải là một đại diện, người lao động hoặc nhân sự của Bên A, theo bất kỳ hình thức nào.

5.5. Các kênh hỗ trợ của Bên A:

 • Đường dây nóng: 0901.300.347 & 0901.300.501
 • Email: support@btaskee.com.

5.6. Bên A có nghĩa vụ hỗ trợ Bên B trong quá trình Bên B tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng thông qua hệ thống ứng dụng bTaskee.

5.7. Toàn bộ hồ sơ cần thiết để Bên B đăng ký tài khoản trên Ứng dụng bTaskee partner cho Bên A sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

5.8. Bên A không có nghĩa vụ kê khai hoặc thực hiện thay Bên B bất cứ trách nhiệm nào với khoản thu nhập mà Bên B được nhận.

ĐIỀU 6: CAM KẾT CỦA BÊN B

6.1. Bên B có trách nhiệm tuân thủ các nội dung Thỏa Thuận đã cam kết và các chính sách/quy định của Bên A được cập nhật trên Ứng dụng bTaskee partner ở mọi thời điểm. Bên B có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra và cập nhật các chính sách mới thông qua Ứng dụng bTaskee partner. Các chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được thông báo qua Ứng dụng bTaskee partner.

6.2. Bên B đồng ý cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân mà Bên A yêu cầu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin đó. Khi có bất kỳ sự thay đổi thông tin cá nhân nào, Bên B có trách nhiệm phải thông báo cho Bên A qua các kênh hỗ trợ tại khoản 5.5 Điều 5 Thỏa thuận.

6.3. Bên B đồng ý nhận phần Phí hợp tác của mình được hưởng theo tỉ lệ phân chia doanh thu đã thỏa thuận với Bên dựa trên Phí dịch vụ của từng giao dịch.

6.4. Bên B có trách nhiệm kê khai và trích nộp các khoản thu nhập kể cả khoản thưởng trong hệ thống ứng dụng bTaskee tại Thỏa thuận này theo Quy định của Nhà nước.

6.5. Bên B có trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng và/hoặc Bên A những tổn thất, thiệt hại mà phát sinh do lỗi của Bên B trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Khoản bồi thường này là độc lập và không được cấn trừ cho các khoản phạt mà Bên B phải gánh chịu do hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Phụ lục 1 đính kèm với Thỏa thuận.

6.6. Bên B phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

6.7. Bên B cam kết tuân thủ bản Thỏa thuận và các phụ lục đính kèm cũng như các chính sách, quy định của Bên A được công bố theo từng thời điểm thông qua Ứng dụng bTaskee partner.

ĐIỀU 7: BẢO MẬT THÔNG TIN

Các Bên cam kết tuân thủ chặt chẽ quy định bảo mật thông tin như nội dung sau:

7.1. Trong thời gian thực hiện và sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, Bên B cam kết và đồng ý rằng sẽ không thực hiện, ban hành hay công bố, khẳng định hay tiết lộ bất kỳ Thông tin mật nào bằng bất kỳ hình thức nào cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

 • i. Sự tồn tại hay về bất cứ điều khoản hay điều kiện nào của Thỏa thuận này;
 • ii. Thông tin, hình ảnh do Bên A cung cấp hay do tự Bên B có được hoặc tạo ra trong quá trình thực hiện Bản thỏa thuận này;
 • iii. Thông tin về hoạt động kinh doanh liên quan đến Bản thỏa thuận này;
 • iv. Thông tin về nhân sự, thông tin Khách hàng.

7.2. Chỉ được sử dụng Thông tin mật nhằm mục đích thực hiện Thỏa thuận này;

7.3. Mỗi Bên cam kết sử dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc Thông tin mật bị tiết lộ, trừ các trường hợp do pháp luật quy định phải tiết lộ.

ĐIỀU 8: SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN

8.1. Thỏa thuận này và Phụ lục và mọi quy định, chính sách được Bên A công bố tại mọi thời điểm trên Ứng dụng bTaskee partner và/hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác đi kèm tạo thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các Bên.

8.2. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt trong trường hợp sau:

 • i. Các Bên thỏa thuận chấm dứt Thỏa thuận này bằng văn bản;
 • ii. Một Bên chấm dứt sự tồn tại, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp giải thể, phá sản… Trong trường hợp này, việc chấm dứt hiệu lực của Thỏa thuận này sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật;
 • iii. Các trường hợp Bất khả kháng xảy ra dẫn đến một Bên không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian 02 (hai) tháng liên tục mặc dù đã cố gắng hết mức có thể để khắc phục.
 • iv. Chấm dứt Thỏa thuận theo quyết định hoặc bản án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8.3. Bên A có quyền tạm ngưng tài khoản Bên B trong các trường hợp Bên B vi phạm quy định tại Điều 6 Phụ lục 1 Thỏa thuận.

8.4. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận với Bên B mà không cần báo trước và/hoặc không có trách nhiệm thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào đối với Bên B kể từ thời điểm Bên A phát hiện Bên vi phạm nghiêm trọng các hạng mục sau:

 • i. Bên B cung cấp dịch vụ cho Khách hàng mà không thông qua hệ thống ứng dụng bTaskee.
 • ii. Bên B đang là thuộc diện nghi vấn vi phạm pháp luật.
 • iii. Bên B tự ý ngừng cung cấp dịch vụ quá 03 (ba) tháng mà không thông báo Bên A.
 • iv. Bên B bị khóa tài khoản vĩnh viễn theo quy định tại Điều 6 Phụ lục 1 Thỏa thuận.
 • v. Bên B vi phạm các nghĩa vụ còn lại và không khắc phục trong thời gian Bên A yêu cầu.
 • vi. Bên B tự ý ngưng hợp tác và hoặc muốn thỏa thuận ngưng hợp tác trong trường hợp thời gian hợp tác với Bên A dưới 03 (ba) tháng và /hoặc không hoàn thành cam kết tối thiểu 01 (một) tháng đạt 50h làm việc nhưng không liên hệ với Bên A để giải quyết trong thời gian quy định.

8.5. Khi Bên A đơn phương chấm dứt Thỏa thuận theo các trường hợp trên thì Bên A có quyền không hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản của Bên B tại Ứng dụng bTaskee partner. Đây được xem là khoản tiền mà Bên B khắc phục một phần các thiệt hại mà Bên A gánh chịu do vi phạm của mình gây ra.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

9.1. Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Hai Bên cùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều khoản quy định trong Thỏa thuận này. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Bên. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì một Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Tp. Hồ Chí Minh.

9.2. Sự vô hiệu của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản khác.

9.3. Thoả thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi các bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ đã thoả thuận.

9.4. Thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản bằng Tiếng Việt, có giá trị ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

PHỤ LỤC 1.1: QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHONG VÀ THÁI ĐỘ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đến Khách hàng, các bên thống nhất nội dung quy định về tác phong, thái độ làm việc của Bên B như sau:

ĐIỀU 1. Đồng phục

1.1. Bên B bắt buộc phải sử dụng đồng phục bTaskee do Bên A cung cấp, đảm bảo tổng thể trang phục lịch sự, gọn gàng trong suốt quá trình Bên B cung cấp dịch vụ cho Khách hàng. 1.2. Đồng phục bTaskee theo quy định được Bên A cung cấp, Bên B có thể liên hệ với Bên A theo các kênh hỗ trợ về việc chuẩn bị đồng phục bTaskee.

ĐIỀU 2. Trang thiết bị

2.1. Bên B có trách nhiệm tự trang bị đầy đủ các công cụ dụng cụ cần thiết phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ như điện thoại thông minh, công cụ dụng cụ vệ sinh, các loại hóa chất làm sạch…

2.2. Các loại hóa chất mà Bên B sử dụng để cung cấp dịch vụ cho Khách hàng phải thuộc Danh mục hóa chất được phép sử dụng do Bên A ban hành và công bố trên Ứng dụng bTaskee partner. Trường hợp Bên B sử dụng các hóa chất nằm ngoài Danh mục nêu trên, Bên B phải chịu các chế tài theo quy định tại Điều 6 Phụ lục 1 và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Khách hàng/ Bên A.

ĐIỀU 3. Yêu cầu chung

3.1. Trong khi cung cấp dịch vụ:

 • i. Bên B có trách nhiệm sử dụng tính năng bTaskee Chat để liên lạc với Khách hàng ngay sau khi nhận giao dịch. Thực hiện xác nhận sẽ cung cấp dịch vụ đúng giờ;
 • ii. Bên A khuyến khích Bên B luôn tươi cười chào hỏi, cư xử nhã nhặn, hòa nhã với Khách hàng;
 • iii. Bên B có nghĩa vụ xác nhận lại thông tin Khách hàng, hình thức thanh toán để tránh phát sinh nhầm lẫn trước khi cung cấp dịch vụ;
 • iv. Bên B có trách nhiệm đề nghị Khách hàng quản lý tư trang, bảo quản các đồ vật có giá trị trước khi bắt đầu thực hiện dịch vụ;
 • v. Bên B phải đảm bảo mức độ tập trung cao nhất trong quá trình cung cấp dịch vụ (không nghe điện thoại, nhắn tin, làm việc riêng…);
 • vi. Bên B cam kết thực hiện dịch vụ một cách tỉ mỉ, tận tâm, tuyệt đối không kéo dài thời gian.

3.2. Hoàn thành dịch vụ:

 • i. Bên B có trách nhiệm kiểm tra lại kết quả sau khi hoàn thành dịch vụ và thông báo để Khách hàng kiểm tra lần cuối;
 • ii. Bên B xác định Phí dịch vụ theo đúng số hiển thị trên Ứng dụng và phụ phí (nếu có) với Khách hàng;
 • iii. Gửi lời cảm ơn và chào Khách hàng.

PHỤ LỤC 1.2: CHÍNH SÁCH THƯỞNG VÀ PHẠT

ĐIỀU 4.

Bên A quy định và công bố Chính sách thưởng và phạt trên Ứng dụng bTaskee partner và Bên B đồng ý tuân thủ và thực hiện.

ĐIỀU 5. CHÍNH SÁCH THƯỞNG

5.1. Chính sách thưởng chỉ áp dụng cho những tài khoản vẫn đang hoạt động trên ứng dụng bTaskee partner.

5.2. Danh sách thưởng hàng tháng sẽ được hệ thống ứng dụng bTaskee tự động cập nhật vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

5.3. Thông báo về phần thưởng sẽ được gửi đến Bên B vào chậm nhất 05 (năm) ngày kể từ thời điểm Bên B đủ điều kiện nhận thưởng và thông báo cụ thể mức thưởng hoặc lý do chưa đạt thưởng của Bên B (đối với thông báo thưởng)

5.4. Chính sách thưởng được thay đổi, điều chỉnh và cập nhật, công bố thường xuyên trên Ứng dụng bTaskee partner, do đó Bên B thường xuyên cập nhật thông tin trên Ứng dụng bTaskee partner để biết thêm chi tiết.

5.5. Các chính sách cơ bản hiện đang được áp dụng trong hệ thống ứng dụng bTaskee:

 • i. Chính sách thưởng hàng tháng theo mức độ hoàn thành giao dịch
 • ii. Chính sách thưởng theo Life-time (vòng phát triển của Bên B)
 • iii. Quy chế hỗ trợ chi phí điều trị tai nạn, thương tật vĩnh viễn và tử vong do tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (nội dung chi tiết được công bố trên ứng dụng bTaskee partner)

ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH PHẠT

6.1. Bên B cam kết bắt buộc:

 • i. Bên B cam kết hoàn thành ít nhất 50 giờ thực hiện cung cấp dịch vụ trong một tháng. Nếu không đủ số giờ quy định, Bên A có quyền khóa tài khoản của Bên B. Bên A chỉ mở lại tài khoản Bên B khi Bên B chứng minh có thể tiếp tục đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ cũng như các quy định hợp tác với Bên A. Trong trường hợp Bên B bị khóa tài khoản vì lý do trên và trong vòng 01 (một) tháng không liên hệ với Bên A để xử lý thì được xem là Bên B tự ý ngưng hợp tác.
 • ii. .Bên B có việc phải tạm ngưng hoạt động trên 07 (bảy) ngày, Bên B phải thông báo trước 01 (một) ngày cho Bên A qua các kênh hỗ trợ quy định tại Thỏa thuận.
 • iii. Bên A có quyền tạm khóa tài khoản của Bên B trong trường hợp tài khoản Bên B còn dưới 15,000 đồng.
 • iv. Bên B cam kết hợp tác với Bên A ít nhất là 03 (ba) tháng trở lên và tuân thủ thực hiện đúng quy định của Bên A trong thời gian hợp tác.

6.2. Các khoản phạt được quy định dưới đây sẽ được Bên B tuân thủ thực hiện trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên A có Thông báo phạt. Sau thời hạn này mà Bên B vẫn không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ do vi phạm quy định theo Thỏa thuận thì Bên A có quyền khóa tài khoản của Bên B trên Ứng dụng bTaskee partner.

6.3. Các khoản phạt này chưa bao gồm khoản bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần hay bất kỳ khoản thiệt hại do hành vi vi phạm của Bên B gây ra cho Khách hàng hoặc Bên A.

6.4. Bên B chịu trách nhiệm thực hiện các chế tài tương ứng nếu thực hiện một trong các hành vi được liệt kê dưới đây:

STT HÀNH VI VI PHẠM MỨC ĐỘ CHẾ TÀI
A Các hành vi đặc biệt nghiêm trọng (Không áp dụng chính sách thưởng tháng tại Điều 5 Phụ lục 1) Lần 1 Lần 2 Lần 3
1 Làm hư hại tài sản của Khách hàng mà không thông báo với Khách hàng và Bên A Phạt 1.000.000 VND
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
Phạt 2.500.000 VND
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
Phạt 5.000.000 VND
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
2 Thương lượng riêng và/hoặc tự đến nhà Khách hàng cung cấp dịch vụ mà không thông qua hệ thống ứng dụng bTaskee Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
3 Trộm cắp Phạt 5.000.000 VND và bồi thường toàn bộ chi phí phát sinh cho Khách hàng.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng trực tiếp xử lý. Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
Lưu ý: 02 lần bị nghi ngờ trộm cắp tại nhà Khách hàng sẽ ngưng hợp tác vĩnh viễn.
4 Nghỉ việc quá thời gian xin phép 01 tháng hoặc tự ý nghỉ việc mà không thông báo cho Bên A quá 20 ngày. Phạt 1.000.000 VND Phạt 2.500.000 VND Phạt 5.000.000 VND Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
5 Bên B dùng Ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ dành cho Khách hàng hoặc nhờ người thân tạo tài khoản để tự tạo giao dịch cho mình nhận. Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng trực tiếp xử lý. Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
6 Có các hành vi phạm pháp luật theo kết luận của cơ quan Công an hoặc Cơ quan có thẩm quyền khác Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng trực tiếp xử lý. Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
7 Có tranh chấp liên quan đến cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể Bên B bị Khách hàng khiếu nại đến cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền khác Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
8 Xúc phạm hoặc đe dọa Khách hàng bất kể dưới hình thức nào. Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
9 Tấn công và hành hung, xâm phạm thân thể Khách hàng hoặc người thân của Khách hàng. Phạt 5.000.000 VND và các chi phí phát sinh do hành vi tấn công, hành hung (nếu có).
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
10 Các hành vi quấy rối Khách hàng: Nhắn tin, gọi điện, đe dọa, làm phiền …trong và sau khi thực hiện công việc Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
11 Nhận giao dịch nhưng để người khác đến thực hiện Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
12 Đưa thêm người không liên quan đến nơi cung cấp dịch vụ Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
13 Sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khi chưa được sự đồng ý của Bên A cũng như Khách hàng bằng văn bản. Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
14 Sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích trong khi cung cấp dịch vụ cho Khách hàng. Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
B THÁI ĐỘ – ỨNG XỬ
(Không áp dụng chính sách thưởng tháng tại Điều 5 Phụ lục 1)
Lần 1 Lần 2 Lần 3
1 Đánh nhau, cãi nhau với người khác trước mặt khách hàng hoặc ở nơi công cộng trong thời gian cung cấp dịch vụ hoặc đang mặc đồng phục bTaskee Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
2 Xúc phạm, đe dọa nhân viên của Bên A và các Cộng Tác Viên khác Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
3 Yêu cầu Khách hàng thanh toán thêm tiền phí dịch vụ (ngoài mức phí trên Ứng dụng) Phạt 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn và bồi thường toàn bộ chi phí phát sinh cho Khách hàng (nếu có)
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
4 Xuyên tạc thông tin nhằm làm giảm uy tín và hình ảnh của Bên A Bồi thường 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
5 Giảm uy tín của Bên A với Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi nói xấu, bêu rếu các Cộng Tác Viên khác hoặc nhân viên của Bên A, Bên A với Khách hàng trên các kênh công cộng, mạng xã hội …) Bồi thường 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
6 Yêu cầu/đề nghị với Khách hàng về hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản hay các hình thức thanh toán trực tuyến khác).
Phạt 1.000.000 VND
Không áp dụng các chính sách thưởng theo tháng và hoặc các chính sách khác trong tháng có hành vi vi phạm
Phạt 5.000.000 VND
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
7 Cư xử thô lỗ hoặc cộc cằn với Khách hàng
8 Than vãn hoặc/ và gợi ý tiền bồi dưỡng từ Khách hàng. Cố tình không thối/ hoàn trả tiền thừa lại cho Khách hàng hoặc đồ vật dù không có giá trị
C CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (Không áp dụng chính sách thưởng tháng tại Điều 5 Phụ lục 1) Lần 1 Lần 2 Lần 3
1 Đến địa điểm cung cấp dịch vụ trễ
Phạt 100.000 VND
Phạt 250.000 VND
Phạt 500.000 VND Khóa tài khoản 01 tuần Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
2 Rời khỏi nơi cung cấp dịch vụ sớm hơn thời lượng giao dịch mà không có sự đồng ý của Khách hàng
3 Liên lạc với Khách hàng đổi ngày giờ làm sau khi đã nhận giao dịch.
4 Bị đánh giá thấp
(3 sao trở xuống)
03 lần liên tiếp trong 07 ngày.
5 Các hóa chất sử dụng không thuộc Danh mục hóa chất được phép sử dụng do Bên A ban hành Phạt 200.000 VND Phạt 500.000 VND
Khóa tài khoản 3 ngày
Khóa tài khoản 15 ngày.
Phạt 1.000.000 VND
6 Trung bình sao
dưới 4,70 sao.
Khóa tài khoản 01 ngày. Khóa tài khoản 03 ngày
Phải tham gia lớp đào tạo để được mở lại tài khoản.
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Phạt 400,000 đồng vào tài khoản Bên B.
7 Không mang đầy đủ công cụ, dụng cụ khi cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh hoặc giao dịch yêu cầu mang dụng cụ Phạt 200.000 VND Phạt 500.000
VND. Khóa tài khoản 3 ngày.
Phạt 1.000.000 VND. Khóa tài khoản 15 ngày.
8 Không thao tác (nhắn tin/ điện thoại) xác nhận với Khách hàng khi nhận công việc thành công Phạt 200.000 VND Phạt 500.000 VND.
Khóa tài khoản 3 ngày.
Phạt 1.000.000 VND.
Khóa tài khoản 15 ngày.
D TRANG PHỤC DIỆN MẠO (Không áp dụng chính sách thưởng tháng tại Điều 5 Phụ lục 1) Lần 1 Lần 2 Lần 3
1 Tóc tai kém gọn gàng/ mang dép lê/ áo bTaskee rách, thủng hoặc có các dấu hiệu khác ảnh hưởng đến thương hiệu bTaskee khi cung cấp dịch vụ Phạt 200.000 VND Phạt 500.000
VND.
Khóa tài khoản 3 ngày.
Khóa tài khoản 15 ngày.
Phạt 1.000.000 VND
2 Quảng cáo nhãn hiệu hoặc hình ảnh của công ty đối thủ của Bên A Bồi thường 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
3 Không sử dụng đồng phục bTaskee theo đúng quy định. Cảnh cáo, nhắc nhở, phạt 200.000 VND Khóa tài khoản 03 ngày.
Phạt 500.000 VND.
Khóa tài khoản 15 ngày
Phạt 1.000.000 VND
E KHÔNG THỰC HIỆN
GIAO DỊCH
(Không áp dụng chính sách thưởng tháng tại Điều 5 Phụ lục 1)
Lần 1 Lần 2 Lần 3
1 Nhận giao dịch nhưng không thực hiện mà không báo với Bên A Phạt 100% giá trị công việc.
Khóa tài khoản cho đến khi liên hệ Bên A giải trình lý do.
Phạt 150% giá trị công việc, khóa tài khoản cho đến khi liên hệ lại với Bên A Bồi thường 5.000.000 VND.
Khóa tài khoản vĩnh viễn
Áp dụng các điều khoản khác tại Thỏa thuận
2 Tự ý không thực hiện gói dịch vụ cố định đã nhận khi chưa kết thúc gói Phạt 500.000 VND Phạt 1.000.000 VND Phạt 5.000.000 VND
F HỦY GIAO DỊCH
(Không áp dụng chính sách thưởng tháng tại Điều 5 Phụ lục 1)
MỨC PHẠT CHO MỖI LẦN VI PHẠM
1 Hủy giao dịch 2 lần trong 7 ngày. Khóa tài khoản.
Bên A sẽ xem xét mở lại tài khoản.
2 Hủy giao dịch trước giờ thực hiện 8 tiếng. Phạt 20.000 VND.
3 Hủy giao dịch trước giờ thực hiện từ 2 – 8 tiếng. Phạt 50% trên Phí dịch vụ.
4 Hủy giao dịch trước giờ thực hiện 2 tiếng hoặc khi đã bắt đầu thời gian cung cấp dịch vụ. Phạt 100% trên Phí dịch vụ
Khóa tài khoản
Ghi chú:
Khung giờ từ 22h00 tối đến 06h00 sáng sẽ không được tính vào khung giờ hủy việc.

LƯU Ý: CÁC CHÍNH SÁCH THƯỞNG VÀ PHẠT CÓ THỂ THAY ĐỔI, BÊN B VUI LÒNG THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT ỨNG DỤNG BTASKEE PARTNER ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT

PHỤ LỤC 2: PHÍ HỢP TÁC VÀ QUY ĐỊNH THANH TOÁN

ĐIỀU 1. PHÍ HỢP TÁC

Bên A và Bên B thỏa thuận tỉ lệ phân chia doanh thu dựa trên Phí dịch vụ của từng giao dịch là 20% – 80%, Bên A là 20% và Bên B là 80%.

ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

2.2. Mọi giao dịch được ghi nhận trên hệ thống ứng dụng bTaskee. Hệ thống ứng dụng bTaskee được cài đặt vận hành tự động theo Thỏa thuận hợp tác giữa Hai Bên cũng như tích hợp các quy định và chính sách vận hành do Bên A ban hành và công bố trên hệ thống ứng dụng bTaskee.

2.3. Chức năng phân chia phí hợp tác sẽ được thực hiện tự động trên hệ thống ứng dụng bTaskee, do đó Bên B có thể nhận và thấy phần doanh thu của mình được hưởng trên Ứng dụng bTaskee partner ngay sau khi Bên B hoàn thành cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

2.4. Bên B có 2 (hai) trường hợp nhận phần doanh thu của mình sau mỗi giao dịch, cụ thể sau:

 • i. Hình thức khách hàng thanh toán Phí dịch vụ trực tiếp cho Bên B: nghĩa là Khách hàng thanh toán cho Bên B trực tiếp bằng các hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như tiền mặt và/hoặc chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản khách hàng đến tài khoản ngân hàng Bên B và/hoặc các phương tiện thanh toán khác từ tài khoản khách hàng đến trực tiếp tài khoản Bên B mà không thông qua hệ thống ứng dụng bTaskee. Trong trường hợp này thì Bên B sẽ nhận 100% Phí dịch vụ đồng thời, tài khoản Bên B sẽ được khấu trừ phần doanh thu của Bên A trên hệ thống ứng dụng bTaskee.
 • ii. Hình thức thanh toán thông qua hệ thống ứng dụng bTaskee: nghĩa là Khách hàng trả Phí dịch vụ thông qua Ứng dụng bTaskee – Giúp việc theo giờ. Trong trường hợp này thì tài khoản Bên B sẽ nhận được phần doanh thu Bên B được hưởng dựa trên Phí dịch vụ của từng giao dịch trên Ứng dụng bTaskee partner. Sau đó, Bên B có thể nhận phần doanh thu của mình thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân theo quy định thanh toán của Bên A.

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services