ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี ดูฤกษ์และการเตรียมตัวสำหรับย้ายบ้าน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี ดูฤกษ์และการเตรียมตัวสำหรับย้ายบ้าน
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

จะย้ายบ้านทั้งที นอกจากการจัดการขนของย้ายของแล้ว หรือการทำเรื่องย้ายที่อยู่ การจัดบ้านใหม่ต่าง ๆ เช่น การหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งภายใน รวมไปถึงการทำความสะอาด ก็เป็นเรื่องที่ชวนหัวหมุนอยู่แล้ว แต่ว่าสำหรับใครหลายคนหรือสายมู การจะย้ายเข้าบ้านใหม่ทั้งทีแล้ว ก็ควรจะหาฤกษ์หายามที่ดี เพื่อความมงคลในการย้ายเข้าบ้านใหม่ บทความนี้พามาดูฤกษ์ที่เหมาะสมว่า การย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี สำหรับปี 2567 นี้กัน พร้อมกับทริคเล็กน้อยในการย้ายบ้านอีกด้วย

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี ประจำปี 2567

ฤกษ์สำหรับการย้ายบ้านใหม่ปี 2567

หลายคนอาจมีคำถามว่า ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี ถึงเป็นมงคล ทำให้การอยู่ในบ้านใหม่มีความราบรื่นและสุขสบาย

ฤกษ์สำหรับการย้ายขึ้นบ้านใหม่ในปี 2567 เราควรเลือกวันไหนดีในการย้ายของเข้าบ้าน โดยความเชื่อเรื่องฤกษ์เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณกาล เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีในที่อยู่อาศัยใหม่ ให้ผู้อาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุข ร่ำรวยมีโชคลาภต่าง ๆ สำหรับปี 2567 นี้ผู้ที่สนใจสามารถเช็กตามวัน เดือน และเวลาการย้ายบ้านได้ ดังนี้

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนมกราคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:43 ถึง 06:42 / แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 / เวลา 09:32 ถึง 06:43 / แรม 7 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:47 ถึง 15:22 / ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:48 ถึง 04:17 / ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2
 • วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:47 ถึง 19:14 / แรม 6 ค่ำ เดือน 2

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 / เวลา 06:46 ถึง 01:27 / แรม 13 ค่ำ เดือน 2
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 / เวลา 00:37 ถึง 06:44 / แรม 14 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 / เวลา 06:42 ถึง 12:04 / ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 / เวลา 18:59 ถึง 06:37 / ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนมีนาคม 2567

 • วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:33 ถึง 09:22 / แรม 11 ค่ำ เดือน 3
 • วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:32 ถึง 07:31 / แรม 13 ค่ำ เดือน 3
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 22:34 ถึง 06:27 / ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 20:30 ถึง 06:25 / ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 02:18 ถึง 06:21 / ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:22 ถึง 04:39 / ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนเมษายน 2567

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนเมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 / เวลา 17:33 ถึง 06:14 / แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 / เวลา 16:36 ถึง 06:12 / แรม 10 ค่ำ เดือน 4
 • วันพฤหัสที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:13 ถึง 15:37 / แรม 11 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 / เวลา 04:27 ถึง 06:07 / ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:08 ถึง 03:49 / ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 / เวลา 09:32 ถึง 06:03 / ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:04 ถึง 11:53 / ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 / เวลา 14:25 ถึง 06:02 / ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:03 ถึง 16:54 / ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 05:56 ถึง 13:30 / ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 12:28 ถึง 05:54 / ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 16:48 ถึง 05:52 / ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 05:53 ถึง 19:06 / ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 05:52 ถึง 09:05 / แรม 5 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 05:52 ถึง 07:39 / แรม 7 ค่ำ เดือน 6

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนมิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 / เวลา 22:54 ถึง 05:51 / แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 / เวลา 20:27 ถึง 05:51 / แรม 14 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 / เวลา 00:07 ถึง 05:52 / ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7
 • วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 / เวลา 05:53 ถึง 02:20 / ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 / เวลา 05:53 ถึง 07:19 / ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 / เวลา 05:55 ถึง 16:54 / แรม 2 ค่ำ เดือน 7
 • วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 / เวลา 16:28 ถึง 05:54 / แรม 3 ค่ำ เดือน 7

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 07:02 ถึง 05:38 / แรม 10 ค่ำ เดือน 7
 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 05:57 ถึง 03:36 / แรม 12 ค่ำ เดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 00:36 ถึง 06:01 / ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:02 ถึง 00:41 / ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 15:08 ถึง 06:03 / แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:04 ถึง 13:46 / แรม 9 ค่ำ เดือน 8
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:05 ถึง 11:37 / แรม 11 ค่ำ เดือน 8

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนสิงหาคม 2567

 • วันพฤหัสที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 19:10 ถึง 06:05 / ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:06 ถึง 21:41 / ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 08:16 ถึง 06:06 / ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 08:16 ถึง 06:07 / ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:08 ถึง 07:41 / ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 23:15 ถึง 06:07 / แรม 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:08 ถึง 21:51 / แรม 6 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 20:34 ถึง 06:07 / แรม 7 ค่ำ เดือน 9

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนกันยายน 2567

ย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี กันยายน 2567
 • วันพฤหัสที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 / เวลา 02:28 ถึง 06:08 / ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10
 • วันพฤหัสที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:09 ถึง 04:53 / ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10
 • วันพฤหัสที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 / เวลา 15:51 ถึง 06:08 / ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:09 ถึง 16:13 / ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2567 / เวลา 16:07 ถึง 06:08 / ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:09 ถึง 15:39 / ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 / เวลา 07:27 ถึง 05:59 / แรม 4 ค่ำ เดือน 10
 • วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:09 ถึง 06:08 / แรม 13 ค่ำ เดือน 10

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนตุลาคม 2567

 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 23:30 ถึง 06:09 / ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11
 • วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 15:39 ถึง 06:10 / แรม 1 ค่ำ เดือน 11
 • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:11 ถึง 14:04 / แรม 2 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 12:42 ถึง 06:11 / แรม 3 ค่ำ เดือน 11
 • วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:14 ถึง 19:22 / แรม 13 ค่ำ เดือน 11

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนพฤศจิกายน 2567

 • วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 / เวลา 07:11 ถึง 06:15 / ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัสที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:16 ถึง 07:43 / ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 / เวลา 23:44 ถึง 06:19 / ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:20 ถึง 22:14 / ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:21 ถึง 19:34 / แรม 2 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 / เวลา 06:24 ถึง 22:06 / แรม 9 ค่ำ เดือน 12

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี เดือนธันวาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:30 ถึง 15:18 / ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 04:49 ถึง 06:34 / ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 06:35 ถึง 03:36 / ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 03:46 ถึง 06:38 / แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 07:27 ถึง 06:39 / แรม 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567 / เวลา 22:14 ถึง 06:42 / ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2

ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี ประจำวันเกิด

นอกจากฤกษ์การย้ายเข้าบ้านใหม่ทั่วไปแล้ว รู้หรือไม่ว่า ยังมีอีกหนึ่งเกณฑ์ที่เราสามารถยึดตามได้ง่าย ๆ คือ ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี ตามวันเกิดของผู้อาศัย และสิ่งนี้เองที่จะทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกวันย้ายบ้านเข้าบ้านใหม่ได้ง่ายดายมากขึ้น

คนเกิดวันอาทิตย์ ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี

เนื่องจากคนเกิดวันอาทิตย์คือ วันที่มีความร้อนแรงมากที่สุด จึงควรหลีกเลี่ยงการย้ายเข้าบ้านในวันที่มีเลข 6 วันอังคารและศุกร์ ซึ่งมีความร้อนแรงไม่แพ้กัน แต่ควรตัดสินเข้าบ้านใหม่ในวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี ที่มีเลข 1, 3, 4, 5 และ 8 จึงจะเป็นมงคล

คนเกิดวันจันทร์ ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี

สำหรับคนเกิดวันจันทร์ วันมงคลที่ควรย้ายเข้าบ้านใหม่คือ วันที่มีเลข 2, 4, 6 และ 7 แต่ควรหลีกเลี่ยงวันอาทิตย์ โดยเฉพาะวันที่ 1 เพราะจะทำให้บ้านร้อนเป็นไฟเหมือนโดนดวงอาทิตย์แผดเผาลงมานั่นเอง

คนเกิดวันอังคาร ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี

วันมงคลในการย้ายบ้านของคนเกิดวันอังคาร คือวันศุกร์ ที่มีเลข 1, 3, 5 และ 7 แต่ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านในวันอาทิตย์และวันจันทร์ เพราะทั้งสองวันคือวันที่นับเป็นคู่อริของคนเกิดวันอังคาร รวมถึงเลขกาลกิณีอย่างเลข 2 ด้วย

คนเกิดวันพุธกลางวัน ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี

คนที่เกิดวันพุธกลางวันมีวันและเลขมงคลคือ วันพุธ วันอาทิตย์ เลข 2, 4, 5 และ 8 ส่วนวันและเลขที่คนวันพุธกลางวันควรเลี่ยงคือ วันจันทร์ และเลขกาลกิณีคือเลข 3

คนเกิดวันพุธกลางคืน ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี

หากคนประจำวันพุธกลางคืน ต้องการย้ายเข้าบ้านใหม่ ควรเลือกวัน วันจันทร์ ที่มีเลข 1, 2, 7 และ 8 แต่ไม่ควรย้ายบ้านในวันพฤหัสบดี ที่มีเลข 5 ซึ่งเป็นวันและเลขกาลกิณีสำหรับคนวันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพฤหัสบดี ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี

วันอาทิตย์และวันจันทร์ ที่มีเลข 1, 4, 5, และ 6 คือวันเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี แต่ไม่ควรเลือกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันแห่งศัตรู และควรหลีกเลี่ยงเลข 7 ซึ่งเป็นเลขกาลกิณีของคนเกิดวันนี้

คนเกิดวันศุกร์ ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี

คนที่เกิดวันศุกร์ควรย้ายบ้านในวันจันทร์ ที่มีเลข 2, 3, 5 และ 6 และควรหลีกเลี่ยงวันพุธที่มีเลข 8 เพราะมีความเชื่อว่า อาจทำให้ชีวิตของคนเกิดวันศุกร์ไม่มีความมั่นคงหรือต้องเปลี่ยนที่อยู่บ่อย

คนเกิดวันเสาร์ ย้ายเข้าบ้านใหม่ วันไหนดี

ใครที่เกิดในวันเสาร์นับว่ามีความโชคดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเริ่มต้นบ้านใหม่ในวันใดก็ได้ ที่มีเลข 3, 6, 7 และ 8 ยกเว้นแต่เพียงวันพุธ เท่านั้น เพราะวันดังกล่าวถือเป็นวันคู่ศัตรูไม่ถูกโฉลกกัน ส่วนเลขกาลกิณีของคนวันเสาร์คือ เลข 4

เตรียมตัวย้ายบ้านใหม่ ทริคสั้น ๆ ที่คุณควรรู้ก่อนย้าย

เตรียมตัวย้ายบ้านใหม่ ทริคสั้น ๆ ที่คุณควรรู้ก่อนย้าย
 • ให้เริ่มวางแผนเตรียมตัวก่อนการขนย้ายไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • คัดแยกสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้งานประจำ ออกจากของใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน
 • ตัดสินใจคัดเลือกสิ่งของที่นาน ๆ ใช้ที แล้วนำไปคัดทิ้ง หรือบริจาค เพื่อลดภาระสิ้นเปลืองเวลาจัดเก็บโดยไม่จำเป็น
 • จัดทำหมวดหมู่ เช็กลิสต์รายการสิ่งของเครื่องใช้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่คิดว่าจะต้องขนย้ายไปบ้านหลังใหม่ด้วย เพื่อประเมินวัสดุ, อุปกรณ์, กล่อง, ลัง และวิธีการสำหรับการจัดเก็บ ในการเตรียมการขนย้ายต่อไป
 • นัดหมายเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง คนในครอบครัว เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาแรงงานการจัดเก็บ รวมถึงเตรียมการขนย้าย
 • ควรมีการติดแผ่นรายการสิ่งของที่ถูกบรรจุไว้ในแต่ละลัง หรือหน้ากล่องให้ชัดเจน ว่าเป็นสิ่งของอะไร มาจากชั้น หรือห้องไหน รวมถึงการระวังแตกหากมีด้วย
 • ไม่ควรนำสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นของเหลว ใส่รวมกับของใช้อย่างอื่นที่อาจเสียหายได้จากการเปียกชื้น
 • ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน รวมถึงโต๊ะขนาดใหญ่บางชนิด ควรทำการถอดแยกชิ้นส่วนก่อนจะทำการขนย้าย เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้าย แล้วจึงค่อยนำกลับไปประกอบอีกครั้งที่ปลายทางบ้านหลังใหม่
 • ควรมีการวางแผนเตรียมพื้นที่ปลายทางบ้านหลังใหม่ ให้พร้อมเพื่อรองรับการจัดวางของที่จะขนย้ายไปวางไว้ตามตำแหน่งที่ต้องการ
 • พยายามเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ให้ไม่มีฝุ่น ก่อนยกย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ทุกชิ้นเสมอ

สรุป

ฤกษ์ที่ดี นอกจากจะต้องตรงกับดวงของเราแล้ว ก็ต้องสะดวกในเรื่องของเวลาอีกด้วย และเมื่อหากย้ายของเข้าไปบ้านหลังใหม่แล้วทั้งที สิ่งหนึ่งที่ควรจะคำนึงก็คือเรื่องการทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อที่จะได้ย้ายเข้าได้อย่างสะดวก แต่หากไม่สะดวกที่จะทำด้วยตัวเอง การหาบริษัททำความสะอาด หรือการหาแม่บ้านออนไลน์มาก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดี

แอปพลิเคชั่นแม่บ้านออนไลน์ bTaskee ที่มีบริการทำความสะอาดต่าง ๆ ครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน จ้างได้ง่ายเพียงโหลดแอปพลิเคชั่น และเลือกรูปแบบการทำความสะอาดที่คุณต้องการได้ พร้อมกรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น แค่นี้ก็สามารถที่จะหาแม่บ้านออนไลน์ที่สนใจรับงานของคุณ มาทำความสะอาดให้ได้นั่นเอง

ติดตามข่าวสารล่าสุด โปรโมชั่นและเคล็ดลับดีๆที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น จาก bTaskee

The application is currently deployed in Thailand Vietnam

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services