ร่วมมือกัน
สำเร็จไปด้วยกัน

bTaskee เชื่อว่าหากธุรกิจพากันจับมือและร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
Banner_web__Partnership-doi-tac

ลงทะเบียน

พาร์ทเนอร์ของ bTaskee

The application is currently deployed in Thailand Vietnam

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services