7 วิธี ทำผ้าม่านด้วยตัวเอง แบบง่าย ๆ ไม่ต้องง้อช่าง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
ทําผ้าม่าน
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

การ DIY สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ได้แค่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยเรื่องการลดขยะและภาวะโลกร้อนอีกด้วย วันนี้ bTaskee มีวิธีการ ทำผ้าม่าน สวยๆ ด้วยตัวเองมาฝากค่ะ หมดปัญหาเศษผ้าเหลือใช้แล้วไม่รู้จะนำไปต่อยอดทำอะไรดี

วิธีทำผ้าม่านด้วยตัวเองแบบต่างๆ

1. ม่านห่วงตาไก่

อุปกรณ์

 • ผ้าที่จะนำมาใช้ทำผ้าม่านตามขนาดที่วัดไว้
 • ห่วงตาไก่
 • เทปตาไก่
 • เทปติดผ้ากุ๊น (iron-on adhesive)
 • รางม่าน
 • เตารีด
 • สายวัดหรือไม้บรรทัด
 • กรรไกร
 • ปากกาสำหรับจุดตำแหน่ง
 • เข็มหมุด

วิธีทำ

 1. วัดความกว้างและความสูงของหน้าต่างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว เมื่อวัดเสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างของหน้าต่างมาคูณ 2 เมื่อคำนวณเสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างที่คูณ 2 แล้วมาบวกเพิ่มอีก 4 นิ้ว และนำความสูงที่วัดได้มาบวกเพิ่มอีก 16 นิ้ว จากนั้นตัดผ้าตามสัดส่วนที่คำนวณไว้
 2. เมื่อตัดผ้าเสร็จแล้วให้พับขอบผ้า(ด้านสูง)เข้ามา 1 นิ้ว เสร็จแล้วนำเตารีดรีดทับ จากนั้นพับเข้ามาอีกหนึ่งทบแล้วรีบทับอีกหนึ่งครั้ง
 3. สอดเทปติดผ้ากุ๊น (iron-on adhesive) ไว้ด้านใต้ขอบผ้าที่ทบตลอดความยาวและใช้เตารีดรีดทับ โดยใช้ความร้อนสูง กดเตารีดแช่ไว้ตำแหน่งละ 10 วินาที เพื่อให้เทปติดผ้ากุ๊นละลายดี เมื่อกดเตารีดจนสุดความยาวของผ้าแล้ว พลิกผ้าม่านมาอีกฝั่งเพื่อรีดทับอีกรอบ
 4. ทำขั้นตอนที่ 2 และ 3 กับขอบผ้า(ด้านสูง)ของอีกฝั่งหนึ่ึง
 5. พับขอบผ้า(ด้านสูง) 4 นิ้วและใช้เตารีดรีดทับ จากนั้นพับทบครั้งและรีดทับอีกรอบ
 6. สอดเทปติดผ้ากุ๊นทั้งมุมบนและตลอดความยาวของผ้าที่พับทบไว้ จากนั้นใช้เตารีด(ความร้อนสูง)ค่อย ๆ รีดไปตามตำแหน่งที่สอดเทปผ้ากุ๊นเอาไว้
 7. ตัดเทปตาไก่ให้พอดีกับความกว้างของผ้าม่าน และนำเทปตาไก่ทาบลงไปด้านหลังของผ้า กะระยะให้อยู่ตรงกลาง จากนั้นนำเข็มหมุดปักตำแหน่งเอาไว้
 8. นำปากกามาวาดเป็นวงกลุมตามรูของเทปตาไก่ นำเข็มหมุดและเทปตาไก่ออก และตัดเป็นวงกลมตามที่ได้วาดเอาไว้
 9. วางเทปตาไก่ลงบนตำแหน่งเดียวกับที่ได้ตัดวงกลมเอาไว้ และนำห่วงตาไก่มาประกบตามวงกลม เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

2. ม่านแบบหนีบ

อุปกรณ์

 • ผ้าที่จะนำมาทำเป็นผ้าม่าน
 • ราวผ้าม่าน
 • คลิปหนีบผ้าม่าน

วิธีทำ

 1. นำผ้าที่จะใช้เป็นผ้าม่านมาวางราบกับพื้น โดยวางให้ด้านสูงหันเข้าหาตัวเรา
 2. หนีบคลิปหนีบผ้าม่านที่ตำแหน่งห้วและท้ายของผ้า
 3. พับครึ่งผ้าม่านตามแนวความสูงโดยกะให้ตำแหน่งที่หนีบคลิปหัวท้ายซ้อนกัน จากนั้นใช้คลิปหนีบผ้าม่านหนีบไว้บริเวณกึ่งกลางของผ้าที่พับไว้
 4. นำปลายผ้าด้านหนึ่งพับกลับมาที่กึ่งกลางของผ้าที่มีคลิปหนีบเอาไว้ จามนั้นใช้คลิปหนีบผ้าม่าน 1 ตัว หนีบลงไปบริเวณที่พับเอาไว้ และใช้คลิปอีก 1 ตัว หนีบลงบนผ้าด้านล่างในตำแหน่งเดียวกัน เมื่อคลี่ผ้าออกมาจะพบว่าตำแหน่งคลิปที่หนีบเอาไว้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน
 5. นำผ้าที่หนีบคลิปไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นคล้องบนราวผ้าม่าน

3.ผ้าม่านแบบตีนตุ๊กแก

อุปกรณ์

 • ผ้าม่านแบบที่มีตีนตุ๊กแกติดมาด้วย
 • แถบกาวเวลโคร
 • สายวัด

วิธีทำ

 1. วัดขนาดความยาวของพื้นผิวตามต้องการ เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
 2. ติดแถบกาวเวลโครลงบนพื้นผิวดังกล่าว และรอให้แถบกาวแนบสนิทกับพื้นผิวประมาณ 6 ชั่วโมง
 3. ติดผ้าม่านที่มาพร้อมแถบตีนตุ๊กแกลงบนแถบกาวเวลโครก็เป็นอันเรียบร้อย

4. ผ้าม่านแบบหูกระเช้า

อุปกรณ์

 • ผ้าที่จะนำมา ทำผ้าม่าน
 • ด้าย
 • กรรไกร
 • เข็มหมุด
 • สายวัดหรือไม้บรรทัด
 • ปากกาสำหรับจุดตำแหน่ง
 • เตารีด
 • จักรเย็บผ้า

วิธีทำ

 1. วัดความกว้างและความสูงของหน้าต่างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว เมื่อวัดเสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างของหน้าต่างมาบวกเพิ่มอีก 4 นิ้ว และนำความสูงที่วัดได้มาบวกเพิ่มอีก 9 นิ้ว จากนั้นตัดผ้าตามสัดส่วนที่คำนวณไว้
 2. ตัดผ้าเพื่อทำเป็นหูคล้อง โดยตัดให้มีด้านกว้าง 5 นิ้ว และด้านยาว 9 นิ้ว โดยจำนวนของหูคล้องขึ้นอยู่กับความกว้างของผ้าม่านที่ต้องการ (ระยะห่างของแต่ละหูคล้องประมาณ 7 นิ้ว)
 3. วัดผ้าอีกหนึ่งส่วนให้มีขนาดมากกว่าความกว้างของผ้าม่านที่เราวัดและบวกเพิ่มแล้วเอาไว้ 2 นิ้ว และขนาดความสูงอีก 5 นิ้ว จากนั้นตัดตามที่ทำตำแหน่งไว้ ส่วนนี้จะทำเป็นผ้าบังตาไม่ให้เห็นรอยต่อของหูคล้องและผ้าม่าน
 4. เมื่อตัดผ้าเสร็จแล้วให้พับขอบผ้าที่จะนำไปทำเป็นผ้าม่าน(ด้านสูง)เข้ามา 1 นิ้ว เสร็จแล้วนำเตารีดรีดทับ พับเข้ามาอีกหนึ่งทบแล้วรีดทับอีกหนึ่งครั้งและใช้จักรเย็บผ้าเย็บด้านหลังของผ้าม่านให้เรียบร้อย
 5. ทำขึ้นตอนที่ 4 กับอีกฝั่งหนึ่งของผ้าม่าน
 6. นำผ้าที่จะทำเป็นหูคล้องมาพับครึ่งด้านหลังเป็นแนวยาว ใช้จักรเย็บผ้าเย็บปลายผ้าให้ติดกัน จากนั้นกลับด้านให้ด้านหน้าของตัวผ้าออกมาอยู่ด้านนอก
 7. ใช้เตารีดรีดทับโดยกะให้ตะเข็บของหูคล้องอยู่ตรงกลาง
 8. วางหูคล้องที่ได้มาเรียงกันบนผ้าม่านโดยวัดระยะห่างให้เท่า ๆ กัน นำเข็มหมุดปักไว้
 9. ใช้จักรเย็บผ้าเย็บหูคล้องและผ้าม่านให้ติดกัน
 10. นำผ้าที่ตัดเอาไว้เพื่อใช้บังตามาวางเป็นแนวนอน และพับทบซ้ายขวาด้านละ 1 นิ้ว ใช้เตารีบรีดทับทั้ง 2 ด้าน
 11. พับด้านล่างของผ้าให้มีขนาดครึ่งนิ้วและรีดทับ
 12. นำผ้าที่ได้ไปวางหงายทับบนหูคล้องที่เย็บติดกับผ้าม่านเรียบร้อยแล้ว และใช้เข็มหมุดกลัดไว้
 13. ใช้จักรเย็บผ้าเย็บด้านบนสุดของผ้าที่กลัดด้วยกันไว้
 14. นำเตารีดมารีดทับ โดยจับให้หูคล้องพลิกด้านมาทับบนผ้าบังตา
 15. นำผ้าบังตาพับทบลงไปด้านหลังผ้าม่าน ใช้เตารีดรีดทับบริเวณหูคล้องและด้านบนของผ้าบังตา
 16. พลิกผ้าม่านและใช้เข็มหมุดกลัดผ้าบังตาเอาไว้กับผ้าม่าน จากนั้นใช้จักรเย็บผ้าเย็บทุก ๆ ด้านของผ้าบังตาให้เรียบร้อย
 17. นำขึ้นแขวนบนราวผ้าม่านและกะระยะพับทบของด้านล่างของผ้าม่าน เมื่อกะระยะได้แล้วนำมาพับทบแล้วรีดทับ จากนั้นพับทบอีกรอบแล้วรีดทับอีกหนึ่งครั้ง
 18. ใช้จักรเย็บผ้าเก็บมุมด้านล่างที่พับทบไว้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ

5. ผ้าม่านติดแถบ

อุปกรณ์

 • ผ้าที่จะนำมาทำเป็นผ้าม่าน
 • ผ้าซับใน
 • ราวม่าน
 • สายวัดหรือไม้บรรทัด
 • จักรเย็บผ้า
 • Rotary cutter
 • กรรไกร
 • ปากกาสำหรับจุดตำแหน่ง
 • เข็มหมุด
 • เตารีด

วิธีทำ

 1. วัดความกว้างและความสูงของหน้าต่างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว เมื่อวัดเสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างของหน้าต่างมาบวกเพิ่มอีก 3 นิ้ว และนำความสูงที่วัดได้มาบวกเพิ่มอีก 10 นิ้ว จากนั้นตัดผ้าตามสัดส่วนที่คำนวณไว้
 2. ตัดผ้าซับในให้เท่ากับขนาดของหน้าต่างโดยไม่ต้องบวกความกว้างและความสูงเพิ่ม
 3. ทำแถบผ้าม่านขนาด 4×5 นิ้ว โดยจำนวนแถบผ้าม่านขึ้นอยู่กับความกว้างของผ้าม่าน (ระยะห่างของแต่ละแถบผ้าม่านประมาณ 6 นิ้ว)
 4. นำผ้าที่จะทำเป็นแถบมาพับครึ่งด้านหลังเป็นแนวยาว ใช้จักรเย็บผ้าเย็บปลายผ้าให้ติดกัน จากนั้นกลับด้านให้ด้านหน้าของตัวผ้าออกมาอยู่ด้านนอก
 5. ใช้เตารีดรีดทับโดยกะให้ตะเข็บของหูคล้องอยู่ตรงกลาง
 6. พลิกผ้าม่านให้เป็นด้านหงายและนำผ้าที่ตัดไว้ขนาดพอดีกับหน้าต่างมาวางทับลงไป วัดให้มีระยะห่างจากผ้าม่านด้านบนและล่างด้านละ 5 นิ้ว และห่างจะด้านข้าง 1.5 นิ้ว ใช้เข็มหมุดกลัดให้แน่น
 7. พับมุมผ้าม่านเข้ามา 1.5 นิ้ว หรือก็คือพับเข้ามาให้เจอกับผ้าที่วางทับอยู่ด้านใน จากนั้นใช้เตารีดรีดทับและใช้จักรเย็บผ้าเย็บให้เรียบร้อย
 8. สำหรับด้านล่างของผ้าม่านให้พับขึ้นมา 1 นิ้วและรีดทับ จากนั้นพับขึ้นมาอีกทบหนึ่งโดยมีขนาด 4 นิ้วและรีดทับ
 9. เย็บขอบด้านล่างของผ้าม่านที่ทบเอาไว้  
 10. สำหรับด้านล่างของผ้าม่านให้พับขึ้นมา 1 นิ้วและรีดทับ จากนั้นพับขึ้นมาอีกทบหนึ่งขนาด 4 นิ้วและรีดทับ
 11. พับแถบผ้าม่านให้สอดใต้ขอบของผ้าม่านด้านบน และพับขอบด้านบนของแถบผ้าให้เสมอกับแนวผ้าม่านผืนหลัก จากนั้นเย็บให้ติดกันตลอดแนว

6. ผ้าม่านจีบ

อุปกรณ์

 • ผ้าที่จะนำมาทำเป็นผ้าม่าน
 • แถบทำผ้าม่านสำเร็จรูป
 • ลวดสี่แฉก
 • ราวม่าน
 • สายวัดหรือไม้บรรทัด
 • จักรเย็บผ้า
 • เตารีด
 • กรรไกร
 • เข็มหมุด
 • ปากกาสำหรับจุดตำแหน่ง

วิธีทำ

 1. วัดความกว้างและความสูงของหน้าต่างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว เมื่อวัดเสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างของหน้าต่างมาเผื่อจำนวนแถบที่ต้องการ และนำความสูงที่วัดได้มาบวกเพิ่มอีก 9 นิ้วครึ่ง จากนั้นตัดผ้าตามสัดส่วนที่คำนวณไว้
 2. พับริมผ้าด้านกว้างเข้ามา 0.75 นิ้ว และใช้เตารีดรีดทับ พับทบเข้ามาอีกหนึ่งครั้งและรีดทับอีกรอบ จากนั้นเย็บขอบผ้าม่านทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อย
 3. ทำเหมือนข้อ 2 กับขอบด้านล่างของผ้าม่าน
 4. สำหรับขอบด้านบน ให้พับทบลงมา 4 นิ้ว ใช้เตารีดรีดทับ ทำซ้ำอีกหนึ่งรอบ จากนั้นเย็บขอบผ้าที่พับทบไว้ให้เรียบร้อย
 5. วางแถบทำผ้าม่านสำเร็จรูปลงบนขอบด้านบนของผ้าม่าน ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ให้แน่นและเย็บทั้งสองส่วนให้ติดกัน
 6. เสียบลวดสี่แฉกเข้าไปในแถบทำผ้านม่าน จับจีบให้เข้าไปตามแฉกของลวด จากนั้นดันตัวล็อกขึ้น ทำซ้ำเรื่อย ๆ จนหมดความยาว
 7. เย็บจีบด้านหน้าของผ้าม่านเพื่อความสวยงาม

7. ผ้าม่านแบบรูด

อุปกรณ์

 • ผ้าที่จะนำมา ทำผ้าม่าน
 • ราวม่าน
 • สายวัดหรือไม้บรรทัด
 • จักรเย็บผ้า
 • เตารีด
 • กรรไกร
 • เข็มหมุด
 • ปากกาสำหรับจุดตำแหน่ง

วิธีทำ

 1. วัดความกว้างและความสูงของหน้าต่างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว เมื่อวัดเสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างของหน้าต่างมาบวกเพิ่มอีก 4 นิ้ว และนำความสูงที่วัดได้มาบวกเพิ่มอีก 12 นิ้ว จากนั้นตัดผ้าตามสัดส่วนที่คำนวณไว้
 2. เมื่อตัดผ้าเสร็จแล้วให้พับขอบผ้า(ด้านสูง)เข้ามา 1 นิ้ว เสร็จแล้วนำเตารีดรีดทับ จากนั้นพับเข้ามาอีกหนึ่งทบแล้วรีดทับอีกหนึ่งครั้ง และเย็บขอบที่พับทบไว้ให้เรียบร้อย
 3. สำหรับขอบด้านบน ให้พับทบลงมา 3 นิ้ว ใช้เตารีดรีดทับ ทำซ้ำอีกหนึ่งรอบ จากนั้นเย็บขอบล่างของผ้าที่พับทบไว้ให้เรียบร้อย
 4. วัดระยะห่างจากขอบด้านบนของผ้าม่านลงมา 1 นิ้ว ใช้ปากกาจุดตำแหน่งเอาไว้และเย็บตามตำแหน่งตลอดความยาว
 5. นำผ้าม่านสอดเข้ากับราวม่านเพื่อดูระยะพับทบขอบล่างให้เหมาะสมตามชอบ วัดระยะห่างที่ต้องการและพับทบตามระยะที่วัดเอาไว้ ใช้เตารีดรีดทับที่พับทบและทำซ้ำอีกหนึ่งรอบ จากนั้นเย็บขอบผ้าที่พับทบไว้ให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าผ้าม่านเป็นแหล่งสะสมของไรฝุ่นและกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ ต้องหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ bTaskee มีบริการซักผ้าม่าน ในราคาเริ่มต้นเพียง 500 บาท โดยใช้อุปกรณ์และน้ำยาที่ได้มาตรฐานสากลและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ มาใช้บริการซักผ้าม่านของเรากันเยอะๆนะคะ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้เลยข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดแอปฯ

ติดตามข่าวสารล่าสุด โปรโมชั่นและเคล็ดลับดีๆที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น จาก bTaskee

The application is currently deployed in Thailand Vietnam

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services