คำถามสำหรับพาร์ทเนอร์

คำถามจากพาร์ทเนอร์ ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาส ซักรีด

ปัจจุบันปริมาณงานในแอปพลิเคชัน bTaskee ค่อนข้างมั่นคงและรายได้ดี

หลังจากลูกค้าจองบริการ แอปจะแจ้งเตือนงานใหม่ทันที

มีขั้นตอนดังนี้ แอปพลิเคชันจะแสดงรายชื่อผู้ทำงานร่วมที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ bTaskee คุณสามารถมอบหมายงานให้กับผู้ร่วมงานใดก็ได้ ที่จะไปทำที่บ้านของลูกค้าโดยคลิกที่ชื่อผู้ร่วมงานในแอป

ลูกค้าจะเรียกใช้บริการผ่านแอป เมื่อลูกค้าจองงานบริการ แอปจะโชว์ข้อมูลงาน หากคุณตกลงที่จะรับงาน ระบบจะแสดงข้อมูลการติดต่อของลูกค้า และในตอนนี้คุณสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน

หลังจากเสร็จงาน หากลูกค้าจ่ายด้วยเงินสด คุณจะได้รับเงินจากลูกค้าทันที แต่ถ้าหากลูกค้าที่ใช้รูปแบบการชำระเงินผ่านบัตร เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ

หากคุณไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ โปรดโทรหา bTaskee เพื่อรับความช่วยเหลือ

ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและสถานการณ์ของปริมาณงาน เมื่อมาถึงที่บ้านของลูกค้า สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ถึงปริมาณของงานที่สามารถทำให้สำเร็จ

  • หากลูกค้าตกลงพนักงานจะปฏิบัติงานตามที่กล่าวไว้
  • หากลูกค้าไม่เห็นด้วย พนักงานสามารถติดต่อไปที่ศูนย์บริการลูกค้า 082-5680971 ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือในการยกเลิกงาน

คำถามสำหรับแม่บ้าน

ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ก่อนเวลา 19:00 น. คุณจะได้รับ 200 บาท / ต่อชั่วโมงทำงาน หลังจาก 19:00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์คุณจะได้ 240 บาท / ต่อชั่วโมงทำงาน หากเป็นวันหยุดราชการ วันปีใหม่ ราคาจะเพิ่มขึ้นไปอีก

กรุณาเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้:

  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ
  • ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
  • เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

หลังจากทำการสมัครและการทดสอบเรียบร้อย ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับผู้ร่วมงาน ไปยังโทรศัพท์ของคุณและลงทะเบียนบัญชี เมื่อมีงานระบบจะแจ้งเตือนที่แอปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถรับงานโดยตรงผ่านแอปโดยไม่ต้องไปที่บริษัท

แม่บ้านของ bTaskee แต่ละคนสามารถเลือกพื้นที่ลงทะเบียนใด้ 3 เขต ระบบจะจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณได้รับงาน หากพื้นที่อยู่ในเขตที่คุณลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง ถึงคุณก่อน

หลังจากเสร็จงาน หากลูกค้าจ่ายด้วยเงินสด คุณจะได้รับเงินจากลูกค้าทันที แต่ถ้าหากลูกค้าที่ใช้รูปแบบการชำระเงินผ่านบัตร เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ

ติดต่อ bTaskee เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

The application is currently deployed in Thailand Vietnam

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services