tự vệ sinh máy lạnh

Giới thiệu chuyên mục

Vệ sinh máy lạnh là công việc cần thiết để đảm bảo tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Đối với bất kỳ máy lạnh nào sau khoảng thời gian sử dụng từ 2 tháng đến 6 tháng đều phải được vệ sinh, lau chùi sạch sẽ.

Công việc vệ sinh máy lạnh đòi hỏi cần có kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. Trình tự thực hiện sẽ được chuyên gia máy lạnh của bTaskee chia sẻ cho các bạn một cách rõ ràng, dễ hiểu để ai cũng có thể dễ dàng tự vệ sinh máy lạnh tại nhà.

The application is currently deployed in Vietnam Thailand

download-asker-btaskee-ver-3

Book a home cleaning task
right away

Download, register and experience exciting features only available on bTaskee App – On-demand Home Services